Hizmetlerimiz

Veritabanı ile konuşun!

Excel çok güçlü özellikleri barındıran bir program. Bu özelliklerden biri Excel'in değişik veritabanlarını kullanabilmesidir. MSSQL Server, Ms Access, Oracle, MySQL gibi veritabanlarından SQL kodlarını kullanarak verileri çekebilir, bu verileri ihtiyacımıza göre işleyerek Excel'de görsel ara yüzlerle kullanışlı programlar yapabiliriz.

Veritabanı İle Programlama

Tüm bilgisayar programları genellikle bir arayüz ve bir veritabanı ile çalışır. Kullanıcılara, arayüzler vasıtası ile veritabanına veri girmeyi ve bu verileri ihtiyaca göre işleyerek göstermeyi esas alır. Excel de diğer tüm programlar gibi, değişik veritabanlarına SQL kodları ile hızlı bir şekilde ulaşma ve bunları işleyerek arayüzde gösterme yeteneğine sahiptir.

Bu temel işlevin ötesinde, bilgisayar programlarının tasarlanmasında önemli bir diğer konu, ihtiyaçların ve iş süreçlerinin iyi analiz edilerek, sistemin buna göre optimum şekilde tasarlanmasıdır. Excel Çözümleri olarak, yaptığımız çalışmalarda mühendislik disiplini ile süreç ve iş yapış şekillerini ele alıp, buna göre programlar tasarlıyoruz.

Sürekli Kullandığınız Raporlar Otomatik Hazırlansın!

Excel, görsel ve işlevsel raporlar hazırlamak için birçok araca sahip. Ancak bu araçlar zaman zaman kısıtlı kalıyor. Excel VBA programlama ile çok daha fonksiyonel ve sınırlarını aşan raporlar yapabilir, bunları otomatik hale getirebiliriz.

Aşağıdaki örnek, bir işletmede kullanılan ticari programın MS SQL Server’da tutulan verilerinin Excel sayfalarına alınışını göstermektedir. MS SQL Server’da ilişkili tablolarda tutulan yüzbinler ve milyonlarca satırdan oluşan veriler, OLEDB (Object Linking and Embedding Database) ve ADO (ActiveX Data Objects) yöntemleriyle çok hızlı bir şekilde Excel sayfalarına alınır. Excel VBA kodları ile yapılan bu işlemde, veriler ihtiyacımıza göre işlenerek anlamlı bilgiler olarak Excel sayfasındaki raporlara getirilir.

Aşağıda, üç tane otomatik raporlama örneği gösteriliyor. Birinci örnekte, milyonlarca satırdan oluşan ham veriler kullanılarak özete indirgenmiş, anlamlı hale gelmiş bilgilerden oluşan rapor gösteriliyor. İkincisinde çok parametreli rapor örneği gösterilmiş. Her parametre için seçeceğiniz değere göre oluşan sonuçları anında gösteren rapor örneği. Üçüncüsünde ise birden fazla raporun konsolide edilmesi ve toplu sonucun tek raporda gösterilmesi amacıyla hazırlanan bir rapor örneğidir.

Otomatik Raporlama Örneği 1

Bu örnekte Ms Access’te tutulan 1.5 milyon satırlık veri kullanıldı. İstenilen filtreleme kriterleri seçilerek oluşturulan nihai bilgiler, Exceldeki rapor sayfasına getiriliyor. Burada seçilen kriterler tamamen kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan Yıl, Bölge, Dönem, Şehir, Ürün, Üretim Ünitesi … gibi değişik kategoriler seçilebilen kriterlerdir. Bunların kombinasyonları seçilerek çok boyutlu raporlar yapılabilmektedir.

Otomatik Raporlama Örneği 2

Bu örnekte, içinde çok parametreyi barındıran durumlarda, parametreye değişik değerler girilen her bir durumda sonucun otomatik görülmesi ve raporun oluşması sağlanmaktadır.

Otomatik Raporlama Örneği 3

Bu örnekte ise, aynı konuyla ilgili değişik bölgelerde hazırlanan raporların merkezde konsolide edilmesi ile ilgili. Hazırlanmış birçok rapor, istenen formatta ve insan hatasına yer bırakmayacak şekilde hazırlanır.

Veri Girişi Örneği

Ms Access'te tek bir kaynakta tutulan ve ilişkili tablolardan oluşan veritabanına, değişik bilgisayarlardan bağlanarak veri girişi yapılmasını sağlayan programlar ve formlar hazırlanabilir.