Hizmetlerimiz

Yönetici Kokpiti (Dashboard) Nedir?

Tüm kademelerdeki yöneticilerin, daha etkin çalışabilmeleri, işlerini daha iyi izleyebilmeleri, hızlı ve bilinçli kararlar alabilmeleri için, zamanında, hatasız ve yerinde ölçütlere veya kilit performans göstergelerine ihtiyaçları bulunmaktadır.

Yönetici kokpiti; işinizle ilgili kararları hızlı ve kolay bir şekilde verebilmeniz için çeşitli kaynaklardan veya veri tabanlarından toplanan veri setleri ve bu verilerin işlenmesi ile elde edilen bilgi ve bağlantıların, özet ve grafiksel olarak tek bir sayfada gösterilmesidir.

Yönetici kokpiti, yöneticilerin sistemlerini daha etkin bir şekilde izlemesini ve yönetmesini sağlar. Bir iş gününüze en iyi şekilde, yönetici kokpitleri aracılığıyla bilgilenerek başlayabilirsiniz.

Neden Yönetici Kokpiti?

Yönetici kokpiti, mevcut iş performansı verilerini etkin bir şekilde ve görsel araçlarla izleme imkanı sağlarken, sizi veri ambarlarının sürekli bakımı gibi işlerle uğraşmak durumunda bırakmayarak ekstra bilgi teknoloji maliyetinizi en aza indirmektedir.

Kullanıcı ihtiyaçları ve alışkanlıklarına göre tasarlanan, anlaşılması kolay bir grafik arayüz ile kullanıcılar, ellerindeki verileri ek eğitime ihtiyaç duymadan hızlıca kavrayabilmekte ve tahmine dayalı sonuçlar ortadan kalkmaktadır.

Her bir gösterge tablosu ilgili kullanıcının sorumlulukları, amaçları ve iş alanına göre özelleştirilebilmektedir.

Excel ile Yönetici Kokpiti Tasarımının Özellikleri:
  • Excel’in güçlü rapor ve grafik yeteneği
  • Çeşitli raporlama tipleri (tablo, grafik, gösterge)
  • Excel’in kullanım kolaylığı, esnekliği ve bilinirliği
  • Mevcut Excel programınızdan başka ilave lisans ücretleri gerektirmemesi
  • Excel’in değişik veri kaynaklarını kullanabilme yeteneği (MS SQL Server, MySQL, Ms Access, txt, csv vb.)
  • Excel ile mevcut ticari yazılımlarınızın, mali ve üretim sistemlerinizin SQL veritabanından direk veri çekilebilir. Ya da bu sistemlerden üretilen txt, csv gibi diğer veri kaynakları kullanılabilir

Excel Çözümleri olarak hazır modeller uygulamaktan ziyade müşteriye özel çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Yaklaşımımız çözümlerimizin uygulanabilir olması üzerine kuruludur.