Products

Personel ve İzin Programı ile aktif çalışan ve işten ayrılmış personelin özlük ve izin bilgilerini takip edebilirsiniz. Program işe giriş tarihinden itibaren hakedilen yıllık ücretli izinleri hesaplar, kullanılan ve kalan izinleri gösterir. Excel'in mevcut tüm versiyonlarıyla çalıştırabilirsiniz. Demo Versiyon Download : Personel.zip (~280 Kb) Özellikleri Microsoft Excel kurulu olan bilgisayarlarda…
The Offer Management System enables you to see your products with their pictures and prepare your offers easily. You can save and track the prepared offers as well as managing them. With one click, you can create proforma invoice, freight bill and product catalogs with product pictures. You can use…
You can use Product Catalog and Offer Preparation Software to prepare offers and also send it to your customers as product catalog. You can see your products with their pictures and prepare your offers easily. With one click, you can create product catalogs with product pictures. You can use it…